Mezoterapia

 

Wykorzystuje roztwory zwane koktajlami, które stanowią mieszaninę substancji biologicznie aktywnych dobieranych w zależności od potrzeb pacjenta.

 

Wskazania do zabiegu:

 

Przeciwwskazania: